Εγκαταστάσεις

Οι πρότυπες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας στο Κορωπί Αττικής αναλύονται στα παρακάτω τμήματα:

Τμήμα Πρεσών

(υδραυλικές πρέσες, η μεγαλύτερη είναι 900 τόνων, κρουστικές πρέσες, η μεγαλύτερη είναι 280 τόνων),

Υδραυλικές Πρέσες

Τμήμα ηλεκτροσυγκολητών

Ηλεκτροσυγκόληση

 

Τμήμα πολυουρεθάνης (καλουποτού αφρώδους),

Πολυουρεθάνη Προσκέφαλοpoliourethani
Μαλάκωμα Αφρώδη

 

Μεγάλο Μηχανουργείο

για την κατασκευή καλουπιών και ιδιοσκευών,
L

 

Αμμοβολή

Όλες οι μεταλλικές επιφάνειες κατεργάζονται με στόχο να βελτιωθεί η ποιότητας τους και να καθαριστούν από σκουριές, παλιά χρώματα ή οποιαδήποτε εμφανή σημεία βλαβών.
Μέσω της διαδικασίας αυτης οι μεταλλικές επιφάνειες προετοιμαζονται ιδανικά για την ηλεκτροστατική βαφή.
Αμμοβολή Καθισμάτων

 

Ηλεκτροστατική Βαφή

Διαθέτοντας στις εγκαταστάσεις μας από τους πλέον σύγχρονους μηχανολογικούς εξοπλισμούς και με περισσότερα από 45.000 εγκατεστημένα καθίσματα το αποτέλεσμα της ηλεκτροστατικής βαφής των καθισμάτων είναι εγγυημένο.
Ηλεκτροστατική Βαφή

 

Σύγχρονο υψηλής τεχνολογίας και ακριβείας μηχανήματος κοπής με LASER

για την κοπή μετάλλων, πλαστικών και ξύλου σε διάφορα σχέδια.
Intercat Α.Ε.Β.Ε Μηχάνημα Laser

 

Εγκατάσταση Ταπετσαριών

Ταπετσαρίες Καθισμάτων Ταπετσαρίες Καθισμάτων